CV

Hanne Aabo er uddannet på Kunstskolen i Århus 2000-2002 og har deltaget i en lang række udstillinger, heriblandt flere censurerede.

Hun er ligeledes kunstneren bag flere priser, bl.a. Ikast-Prisen i flere år, partiet Venstres Frihedspris og Ikast Avis' Byforskønnelsespris og julemærket Ikast-Brande 2009.

Igennem årene er det desuden blevet til mange udsmykningsopgaver og salg til både store og små virksomheder, som f.eks. Falck, Mc Phone, Hewlett Packard, Vestas, Partner Revision Herning, Ringkøbing og Ikast, HAI Horsens, Sejer Pedersen, Danske Bank, Den Jyske Sparekasse, BG Bank, Brøndby Kommune, AAB Skovlunde, Dupont Aarhus med flere.

Diverse rådhuse bl.a. Odense, Viborg, Haderslev, Thyborøn, Harboøre, Ikast, Brande, Brøndby med flere.

Diverse sygehuse bl.a. Silkeborg, Horsens, Haderslev med flere.

Udstiller på flere messer årligt bl.a. "Kunst for alle" i Øksnehallen og "Kunst for alle" i Aalborg Kultur- og kongrescenter.

Medlem af Qvadrartgruppen i 5 år-

TV udsendelser

Se begge udsendelser fra programmet "Kunst til tiden" på Kultur Kanalen om Hanne Aabo, sendt første gang i november 2016.

Fra bogen "101 kunstnere 2014"

Tigeren stirrer uudgrundeligt ud på beskueren – mæt og medgørlig, eller klar til angreb? Svaret får man ikke af Hanne Aabo, selv om hun har lagt penselstrøg til det mægtige, orange kattedyr.

”Jeg ved ikke helt, hvilket humør, den er i. Det, der optager og fascinerer mig ved den, er den ro og styrke, den udstråler – og så er det et utroligt smukt dyr”, konstaterer billedkunstneren, der er uddannet fra Kunstskolen i Århus i 2002 og har deltaget i talrige udstillinger landet over, heriblandt censurerede. 

Hun placerer typisk adskillige vilde dyr, gerne fra flere kontinenter, i felter med forskeligt farvet baggrund på samme lærred, så de på en gang er i selskab med hinanden og adskilte. 

”Den teknik har jeg valgt at bruge for at kunne zoome ind på flere dyr på det samme maleri. Det er en ret stram komposition, så jeg skal på forhånd vide præcis, hvad jeg vil male”, forklarer hun og finder tegninger med forstudier frem, hvor hun har skitseret dyrenes placering i grove træk.

De vilde dyr får i hendes kunst modvægt af malerier af bylivet i Paris, som også er blandt Hanne Aabos absolutte favoritmotiver.

”Der er så meget at se og sanse i Paris, byen har virkelig foldet sig ud fra mig. Den giver så mange oplevelser, jeg bare må male.”

Og når hun gør det, bliver det til kunst med bevægelse og dynamik, vurderede den tidligere, nyligt afdøde redaktør for Magasinet Kunst, Ole Lindboe. Han skrev om Hanne Aabos Paris-malerier:

”Stemningen står i fokus. Farverne flyder. Mennesker mødes og sød musik opstår. Paris er en fest, og i billederne ser man hvordan”.

Redaktøren, der også skrev en række bøger om danske og udenlandske kunstnere, konstaterede også, at det gælder for enhver kunstner om at finde sin egen melodi, og at Hanne Aabo klart har defineret sin:

”Hun svinger i sit temperamentsfulde maleri mellem figuration og abstraktion. Det genkendelige opløses i farvernes ekspressive udladninger. Det skaber bevægelsen og dynamikken i hendes billeder. Farver og former sættes op mod hinanden i en smuk og befrugtende dualisme”.

I nogle af billederne dyrker Hanne Aabo et særligt udtryk - hun maler på sort-hvide foto af byens hverdagsliv og giver de parisere, der er indfanget af linsen, selskab af farverige cancan-dansere, serverende tjenere eller selvsikre, veldrejede kvinder på høje hæle.

”Det må gerne være lidt syret, så jeg bruger stærke farver og maler effekter og personer ind, der er ude af proportioner med det fotograferede”, forklarer kunstneren.

Denne kombination skaber, ifølge Ole Lindboe, en sær og næsten surrealistisk form for virkelighed:

”Her konfronteres to slags virkeligheder – tankevækkende og tidstypisk”, lød hans bedømmelse.

Birgitte Aabo, journalist.

Ole Lindboe

Redaktør af Magasinet Kunst, forfatter til en lang række bøger om danske og udenlandske kunstnere

Bevægelsen og farvens rytme

For enhver kunstner gælder det om at finde sin egen melodi. Sådan skal det helst blive til, for ellers kan det være det samme.

Udgangspunktet bestemmer kunstneren selvsagt selv – intuitivt eller mere målrettet. Det kan eksempelvis være formen, farven, kompositionen, motivet, fortællingen eller måske blot selve det maleriske udtryk, som spejler sig i penselsstrøget og i den måde malingen lægges på lærredet. Ethvert billede består af fragmenter, men det er helheden der tæller.

Hos Hanne Aabo er der definitivt en klar melodi. Hun svinger i sit temperamentsfulde maleri mellem figuration og abstraktion. Det genkendelige opløses i farvernes ekspressive udladninger. Det skaber bevægelsen og dynamikken i hendes billeder. Farver og former sættes op mod hinanden i en smuk og befrugtende dualisme.

Hun bevæger sig ud af flere tangenter i sit maleri. Der er fx billeder, hvor kroppe mødes i dans og bevægelse. Her er der følelse og fart og gnistrende tempo over billederne. Farverne sitrer og pulserer, så det er en lyst.

Så er der billeder fra Paris – et grundmotiv, som ofte ses i kunstnerens billeder – og her er det stemningen, der står i fokus. Farverne flyder. Mennesker mødes og sød musik opstår. Paris er en fest, og i billederne man ser hvordan.

Endelig er der en helt anden slags billeder. Her er der pludselig fotografiets skarphed og akkuratesse, der kolliderer med maleriets sanselighed. Hanne Aabo har eksempelvis brugt store fotos fra bygninger, der rives ned, som afsæt for billeder, hvor malede figurer dukker op midt i det superrealistiske. Det skaber en sær – næsten surrealistisk – form for virkelighed. Her konfronteres to slags virkeligheder - tankevækkende og tidstypisk,

Hanne Aabos forskellige udtryksformer har dog en fælles kerne. Det endelige billede skal leve sit eget liv. Det skal appellere til glæde, fortryllelse og nysgerrighed.

Sand kunst gør alle dele.

Ole Lindboe

Editor of Magasinet Kunst and author of a long line of books about artists from Denmark and abroad.

The movement and the rhythm of colour

Every artist has to find his or her own melody. This is the way it must be, or it might as well not be at all.

The starting point is ofcourse decided by the artist - through intuition, or through a more focused effort. It could be the shape, the colour, the composition, the subject, the story or perhaps just the artistic expression in itself, which is mirrored in the brush strokes and in the way the paint is applied to the canvas.

Every picture consists of fragments, but the whole is greater than the sum of its parts.

With Hanne Aabo there is a definite melody present. In her fiery temper painting she oscillates between figuration and abstraction. The recognisable is dissolved in the expressive discharges of the colours. This is what creates the movement and dynamics in her pictures. Colours and shapes counter each other in beautiful and inspired dualism.

She navigates several tangents in her paintings. There are some in which bodies meet in dance and movement. These pictures are full of feeling, speed, sparks and pace.

The colours tremble and pulsate joyfully. Then there are pictures from Paris - a standard backdrop often seen in the artist's paintings - here the atmosphere is in focus. The colours flow. People meet and love is in the air. Paris is a feast, and in the paintings you see why.

Finally we have a completely different line of pictures. Suddenly the sharpness and accuracy of the photograph collides with the sensuality of the painting. Hanne Aabo for instance uses photos og buildings being demolished as a starting point for pictures in which painted figures appear in the middle a super-realistic landscape. This creates a strange - almost surreal - kind of reality. Two realities confront each other - thought and with a period feel.

All of Hanne Aabo's expression has one united core, however. The final picture must have its own life. It must appeal to joy, enchantment and curiosity.

True art does all of this.